• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
zwiń Poczta - rze.pl
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
wszędzie firma opis miejscowość słowa kluczowe
Aby wyszukać firmę, należy wpisać słowo mające min. 3 znaki
Zaawansowane

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów Sp. z o.o.

mpec2.rze.pl

Rok założenia: 1965

Liczba zatrudnionych: 296

Adres:

35-051 Rzeszów
ul. Staszica 24
woj. podkarpackie

Kontakt:

Profile działalności

Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót ciepłem
Konserwacja węzłów i instalacji odbiorczych

Osoby zarządzające firmą:

 • mgr inż. Józef Wicher - Prezes Zarządu, (17) 854 17 07

Osoby kontaktowe:

 • mgr inż. Beata Kupczakiewicz - Kierownik dz. rozwoju, (17) 854 52 22
Wyroby i usługi

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów Sp. z o.o.OFEROWANE:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów Sp. z o.o.
ul. Staszica 24, 35-051 Rzeszów
tel. (17) 85-452-22, fax (17) 85-417-07
Pogotowie ciepłownicze (17) 85-25-993

Przedmiotem działania jest:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów Sp. z o.o.

 • przesyłanie, dystrybucja i obrót ciepłem;
 • dostawa ciepła dla celów grzewczych, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji i technologicznych;
 • wytwarzanie pary technologicznej;
 • świadczenie usług konserwacyjnych instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i węzłów cieplnych;
 • wykonywanie remontów instalacji wewnętrznych i sieci ciepłowniczych;
 • opracowywanie analiz, ekspertyz, orzeczeń technicznych oraz projektów modernizacji urządzeń cieplnych.

MPEC zaopatruje w ciepło ok. 110 000 mieszkańców Rzeszowa. Potrzeby cieplne miasta pokrywane z systemu ciepłowniczego wynoszą 344 MW oraz 3,53 MW z własnego źródła ciepła, na potrzeby Szpitala nr 2 w Rzeszowie (para technologiczna). Długość sieci przesyłowej ok 200 km.

Dane podstawowe
Wizytówka

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów Sp. z o.o.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie zajmuje się przesyłaniem i dystrybucją oraz obrotem ciepła na terenie miasta Rzeszowa oraz częściowo Gminy Trzebownisko, a także wytwarzaniem pary technologicznej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.

MPEC pokrywa ok. 70% potrzeb cieplnych miasta.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów Sp. z o.o.Celem MPEC jest stworzenie nowoczesnego, konkurencyjnego i przyjaznego dla środowiska systemu zaopatrzenia miasta w ciepło; systemu opartego na zapewnieniu możliwości komfortowego korzystania przez Odbiorców z ciepła produkowanego w EC Rzeszów S.A. i FENICE Poland Sp. z o.o. Głównym dążeniem przedsiębiorstwa jest utrzymanie na stabilnym poziomie cen ciepła oraz utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług. Nie bez znaczenia są również efekty w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego osiągane m. in. przez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w mieście poprzez przyłączanie do sieci ciepłowniczej budynków z lokalnymi kotłowniami węglowymi i piecami.

Oprócz działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło MPEC zajmuje się ponadto świadczeniem usług w zakresie:

 • konserwacji instalacji wewnętrznych c.o. i węzłów cieplnych;
 • remontów instalacji wewnętrznych i sieci ciepłowniczych;
 • wykonywania analiz, ekspertyz, orzeczeń technicznych oraz projektów modernizacji urządzeń ciepłowniczych;
 • instalowania, napraw i modernizacji liczników ciepła.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA:

 • Moc zamówiona w źródłach ciepła - w 2008 roku - 344 MW;
 • Długość sieci ciepłowniczej - 203 km;
 • Ilość obsługiwanych węzłów cieplnych - 1164 szt.;
 • Ilość ciepła sprzedana przez MPEC w 2007 roku - 2031,058 TJ
Wyroby i usługi
Wizytówka

Administrator Portalu: Centrum Promocji Biznesu 35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5, tel/fax: (17) 852 56 46

Kontakt z administratorem portalu